• Zirve
TARIM Haber Girişi : 31 Mayıs 2017 15:05

Tarımsal İşletme Danışmanlarımız Çiftçi Ziyaretlerine Devam Ediyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca; Bakanlığımız taşra teşkilatında yer alan İl ve İlçe Müdürlüklerinin daha etkin ve verimli çalışma yürütebilmesi amacıyla "Tarımsal İşletme Danışmanlığı" olarak ifade edilen "işletme bazlı" yeni bir çalışma modelin

İşletme bazlı çalışma modeli ile her tarım işletmesinin en az bir personelin sorumluluğuna verilmesi ve ihtiyaç kadar yedeğinin belirlenmesi kaydıyla birden çok ziraat mühendisi veya veteriner hekimin görevlendirilmesi, ayrıca ziraat teknikeri/teknisyeni ve veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni ile diğer personellerin uygun görülenlerinin de yardımcı personel olarak sisteme dahil edilmiştir.

Tarımsal İşletme Danışmanlığı kapsamında personellerimiz; eğitim ve yayım, hayvan sağlığı ve üretimi, bitki sağlığı ve üretimi, desteklemeler ve kontrolü, istatistik ve veri güncelleme görevlerinin yanı sıra ihtiyaç halinde il ve ilçe müdürlükleri tarafından verilecek diğer görevleri de (gıda denetimi, mera, arazi toplulaştırma hizmetleri vb.) yürüteceklerdir.

Bu kapsamda İlimiz Merkez İlçe Bayır Köyünde İşletme ziyaretleri yapılmıştır. Ziyaret sırasında çiftçilerimizin sorunları dinlenmiş ve çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Çiftçilerimizle ziyaret formları doldurularak sisteme kaydedilmiştir. Çiftçilerimizin bu ziyaretlerden memnun kaldıkları gözlenmiştir.

Bakanlık olarak hizmet kalitesini arttırmak amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerimiz köy köy dolaşarak sorumlu oldukları tarımsal ve hayvansal üretim yapan işletmeleri ziyaret etmektedirler. Ziyaretler sırasında İşletme Ziyaret Formları doldurularak çiftçinin sisteme kaydı yapılmaktadır. İşletmenin sorunları tespit edilip hızlı bir şekilde çözümü sağlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.05.2017