• Zirve
GÜNDEM Haber Girişi : 15 Mart 2017 16:38

KYK'da Zabıt Katipliği Kursu

Karaman KYK yurtlarında barınan öğrencilere, Zabıt Katipliği Kursu veriliyor.

İnsanoğlu var olduğundan beri duygu ve düşüncelerini başka kişilerle paylaşabilmek için çok çeşitli iletişim yolları bulmuştur. Bunların ilk örnekleri arasında günümüzde dahi pek çok toplum tarafından kullanılan görsel işaretleri yani ateş duman ve ışığı ya da akustik işaretler olarak adlandırdığımız davul ve ıslık çalmayı gösterebiliriz. Ancak bütün bunlar zaman ve alan açısından sınırlanmıştır. Yani mesaj verildikten hemen sonra kaybolurlar ve tekrar edilmedikleri sürece boşa alınma yolları yoktur. Bilgilerin nesilden nesile aktarılması süreci Sümerlerin yazıyı bulmasından itibaren yazışmalarda hızlı gelişmeler olmuş bilgiler hayvan kemiklerine taşlara yazılmıştır.

Kağıdın Çinliler tarafından keşfedilmesi ile bilgilerin tekrar edilmesi nesilden nesile aktarılması kolaylaşmıştır. Matbaanın icat edilmesinden sonra yazılı eserler hızla ortaya koyulmuş ve daha ucuza mal edilmiştir. Bilgisayarın icad edilmesi geliştirilmesi neticesinde hayatımızın bir parçası olmuş ve hayatımızın büyük bir bölümünü kaplamıştır. Bilgisayarlarla birlikte internetinde hayatımıza girmesiyle insanlar bilgisayarla işlerini daha kolay halletmektedirler. İnsanlar bulundukları yerden kolaylıkla ödemelerini yapmakta öğrenciler ihtiyaç duydukları bilgileri kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Bilgisayarın hayatımıza bu derece yoğun bir şekilde girmesiyle değişik meslekler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biriside zabıt katipliğidir. Zabıt Katibi çalıştığı birimde vatandaş ile kurum arasında gerçekleşen iletişimin başlangıç ve en önemli faktörüdür. Zabıt Katipliği görevine atanabilmek için KPSS den belirli bir puan almakla birlikte hızlı klavye kullanılması başka bir ifade ile belirli bir zaman diliminde hatasız ve çok yazı yazılması gerekmektedir.

Yurtlarda barınan öğrencilere geleceğe en iyi bir şekilde hazırlanmalarının sağlanması için dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirilmesi kötü alışkanlıkların kazanıldığı ortamlardan uzak tutulmaları amacıyla hızlı klavye kullanma kursu verilmektedir. 

Bu kursa katılan öğrencilere hızlı klavye kullanma teknikleri öğretilmektedir. Zabıt Katipliği sınavına hazırlanması sağlanmaktadır. Yurtlarımızda öğrencilerimizi barındırmakla beraber onların bir meslek sahibi olmaları için gayret gösterilmektedir.